Fusjonsplan mellom Ocean TuniCell AS og Ocean M AB

Fusjonsplan mellom Ocean TuniCell AS (overtagende selskap) og Ocean M AB (overdragende selskap)

Etter en lengre tids overveielse har Ocean M AB og Ocean TuniCell AS besluttet å legge ned Ocean M AB. Bakgrunnen for dette er som følger:

Ocean M AB har ingen funksjon utover å eie aksjer i Ocean TuniCell AS. For aksjonærene vil det være kostnadsbesparende å slippe regnskap og revisjon til et ekstra selskap. Ocean M AB har fremstått som et fremmedelement i strukturen og har vært hemmende i søken om kapitaltilførsel. Ved gjennomføringen av fusjonen mellom Ocean M AB og Ocean TuniCell AS så vil Ocean TuniCell AS fortsette å drive virksomhet i Norge som tidligere. Ocean M AB vil bli avviklet. Formålet med fusjonen vil dermed bli møtt.

Fusjonsplanen regulerer fusjon av det Overdragende Selskapet med overføring av samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser til det Overtakende Selskapet. Det Overdragende Selskapet slettes ved gjennomføringen av fusjonen.

Styrene i Ocean M AB og Ocean TuniCell AS har i henhold til kap. 23 §§ 39, 39 a og 39 b i den svenske aktiebolagsloven (2005:551) tatt med sin styreberetning i relevante deler av denne fusjonsplanen for de forhold som kan ha betydning for vurderingen av fusjonens egnethet for Ocean M AB og Ocean TuniCell AS, der det er tatt hensyn til juridiske og økonomiske synspunkter og hvilke sannsynlige konsekvenser fusjonen vil få for selskapets fremtidige drift, aksjonærer, kreditorer og ansatte. Aktuelle deler fremkommer blant annet i pkt. 3, 5 og 10 i denne fusjonsplanen (se link).

Fusjonsplan med vedlegg

Menu